Konkurssi ara-hankkeessa - ohje tilaajille ara-hankkeen konkurssitapauksia varten

Ara käynnisti syksyllä 2023 kehittämishankkeen ”Konkurssi ara-hankkeessa”, jonka toteuttajana on toiminut Boost Brothers Oy.


Selvityksen tarkoituksena on ollut tuottaa Aran ja tilaajina toimivien Ara-yhteisöjen käyttöön käytännön ohje pääurakoitsijan konkurssin varalle. Tähän raporttiin kuuluu kiinteänä osana laajempi taustaselvitys konkurssiasioihin liittyvistä asioista, joita on kartoitettu asiantuntijahaastatteluilla ja aineistoselvityksillä.


Konkurssiohjeen lisäksi tässä raportissa ja taustaselvityksissä on analysoitu ara-hankkeissa käytössä olleita maksuerätaulukoita. Analysoinnin perustella on laadittu suositus maksuerätaulukkoon sisällytettävistä tiedoista sekä laadittu malli maksuerätaulukosta.


Raportissa ja sen liitteissä käsitellään myös puukerrostalokohteiden maksueriä ja niihin liittyviä vakuuskäytänteitä. Nämä käytännöt koskevat laajemmin kaikkea tuoteosakauppaa, joissa tilaaja maksaa ennakkomaksuja ennen tuoteosien toimittamista työmaalle ja niiden asentamista paikoilleen.


Selvityksen kohteena ovat olleet seuraavat asiat:  • Mitä pääurakoitsijan konkurssitapauksia on löydettävissä viimeisten viiden vuoden ajalta? Millaisia syitä ja seurauksia näihin tapauksiin on liittynyt?

  • Miten urakkasopimuksissa ja sen liitteissä on otettu huomioon konkurssitilanteet?

  • Miten Ara-yhteisön tulisi toimia, jos tunnistaa urakan aikana pääurakoitsijan vaikeuksia selvitä hankkeesta?

  • Millainen on tilaajan toimintaohje pääurakoitsijan konkurssitilanteessa? Mitä asioita ohjeeseen sisältyy, ja mitä tulisi ottaa huomioon?

  • Mitä asioita konkurssiohjeessa olisi otettava huomioon juridiikan kannalta?


Hankkeessa toteutettiin excel-muotoinen maksuerätaulukkomalli, jonka saa pyydettäessä Aran kirjaamosta diaarilla ARA-02.01.01.2023-29 (kirjaamo.ara@ara.fi). 

Hanketta on rahoitettu Aran kehittämismäärärahasta 40 000 eurolla.

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi