Aran erityisryhmäkohteiden tilamitoitus

ARA käynnisti tammikuussa 2015 selvityksen vuosina 2012–2014 valmistuneiden erityisryhmäkohteiden suunnittelun ja toteutuksen onnistumisesta. Kohteiksi valittiin ARAn toimesta 20 kehitysvammaisille tarkoitettua kohdetta ja 20 vanhuskohdetta. Vanhuskohteista 10 oli tarkoitettu muistisairaille vanhuksille ja 10 huonokuntoisille vanhuksille. Osassa vanhuskohteita oli ryhmäkoteja molemmille vanhusryhmille. Kohteiden valinnan perusteena oli valmistumisajankohta, maantieteellinen sijainti ja kohteiden koko. Valintaa tehtiin myös siten, että kiinteistön omistajissa tuli riittävästi hajontaa. Selvitys toteutettiin ARAn kehittämisrahoitushankkeena ja sen toteuttajaksi valittiin kilpailutuksen perusteella Ramboll Management Consulting Oy ja heidän kumppaninaan toiminut Arkkitehtitoimisto L&M Sievänen Oy. Selvityksen tavoitteena oli saada tietoa erityisryhmäkohteiden onnistuneista ja kehittämistä vaativista asioista, joiden perusteella ARA ja hankkeiden toteuttajat voisivat parantaa tulevien hankkeiden laatua. 


Siirry lukemaan raportti tästä linkistä.

Hanketta on rahoitettu Aran kehittämismäärärahasta 40 000 euroa (sis. alv.) vuonna 2014.

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi