ARA-tuotanto suhdanteiden puristuksessa

Selvitys kuvaa sitä, miten rakentamisen suhdannetilanteet ovat vaihdelleet, miten ARA-tuotanto on käyttäytynyt eri suhdanteissa sekä miten ARAn tavoitteet ovat toteutuneet.


ARA-tuotanto on sopeutunut asuntorakentamisen suhdanteisiin pääosin hyvin. Rakentamisen kysynnän mukaan vaihtelevat hintasuhdanteet vaikeuttivat ARA-tuotantoa eniten vuosina 2021 ja 2022.


Siirry lataaman selvitys tästä linkistä.

Hanketta on rahoitettu ARAn kehittämismäärärahasta 39 990 euroa (sis. alv. 24 %).

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi