Rautalammintien Huippu

Koy Rautalammintien Huippu oli täydennysrakentamishanke, jossa olemassa olevien opiskelija-asuntorakennusten piha-alueelle rakennettiin uudisrakennus samaan käyttötarkoitukseen.


Uudisrakennus muodostuu kahdesta osasta; matala 4-5 krs:n siipi sekä tornimainen 8 kerrosta korkea osa. Aputilat sijoittuvat maanalaiseen kellarikerrokseen, joka maastomuodon takia työntyy yhdestä nurkasta ulos näkyviin saavuttaen maanpinnan tason. Kerhotilat, pesula ja polkupyörävarasto sijoittuvat tähän osaan kellaria, muut aputilat sijaitsevat maanalaisessa ja ikkunattomassa osassa. 


Julkisivut ovat paikallamuurattua tiiltä, matalalla osalla on peltikatto ja torniosalla huopakatto. Pääosa asuntojen ikkunoista on varustettu ranskalaisin parvekkein ja osassa on iso parveke. Rakennuksessa on myös määräysten mukainen väestönsuoja. Rakennus on lähes kauttaaltaan esteetön.

Rautalammintien Huippu
Rautalammintie 3
36634/326/17
Uudistuotanto
2021
91-22-585-7
KOy Rautalammintien Huippu
Fimpec PMO Oy
Ahlman Arkkitehdit Arkitekter Oy
Pohjola Rakennus Oy Suomi
Kerrostalo
4 059 asm2
133 kpl
5 397 kem2
6 353 brm2
Käyttäjäryhmä Huoneistotyyppi kpl
- 1h+kk 133
KOy Rautalammintien Huippu
16 062 938 €
16 447 724 €
Urakkakilpailu
Opiskelija Asuntohanke
Vuokra

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi