Korkeat puukerrostalot (KORPUT)

KORPUT - Korkeat puukerrostalot on ensimmäinen suomalaista korkeaa puukerrostalorakentamista käsittelevä akateeminen työ. Korkeilla puukerrostaloilla tarkoitetaan tutkimuksessa rakennuksia, joiden kerrosluku on enintään kahdeksan. Tästä korkeammat rakennukset käsitellään ylikorkeina rakennuksina. Tutkimuksen kohteena olevat rakennukset ovat ARAn rahoittamia ja ARAn nimeämien yleishyödyllisten tai julkisyhteisöjen omistukseensa rakennuttamia.


Tutkimus on Tampereen yliopistolla (TAU), arkkitehtuurin yksikössä Lassi Tulosen tekemä diplomityö. Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA) osallistui tämän tutkimushankkeena tehdyn opinnäytteen rahoitukseen.


Tutkimuksesta on kirjoitettu artikkeli ARA-viestin numeroon syyskuu/2020, joka on julkaistu myös verkkoartikkelina.

Hanketta on rahoitettu ARAn t&k-määrärahasta 25 000 euroa.

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi