< Edellinen
Seuraava >
Ratkaisumalleja tulevaisuuden opiskelija-asumiseen

Hankkeen rahoittivat yhdessä ARA ja Jyväskylän Yliopiston ylioppilaskunta JYY. Tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden asumispreferenssejä sekä pyrkiä vastaamaan niihin kehittämällä uusia malleja asumiseen.


Hanke oli kaksivaiheinen. Ensimmäisessä vaiheessa selvitettiin haastatteluin ja kyselytutkimusten avulla opiskelijoiden asumispreferenssejä. Työpajoja pidettiin sekä Jyväskylässä että Otaniemessä. Selvitettävänä oli opiskelijoiden valmius yhteisölliseen asumiseen sekä halukkuus miniasuntotyyppiseen asumisratkaisuun. Selvitysosion tuotti Newsec Oy.


Hankkeen toisessa vaiheessa suunniteltiin saatujen tietojen pohjalta miniasuntokonsepti, joka vastaa opiskelijoiden toiveita. Suunnitelman laati Kiviniemi Arkkitehdit Oy.

Hankkeen budjetti oli 30.000 euroa.

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.

Ara logo nega 0da8ee44d128d16843950ade81b40527aaa2db792be7aabb9e2e52441f7779cf

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi