< Edellinen
Seuraava >
Tuiskutie 2

Oulu, Lakea kiinteistöt Oy, Tuiskutie 2. Erityisasuntoja ja palvelutilat muistisairaille vanhuksille.

Tuiskutie 2
Tuiskutie 2
33462/321/13
Uudistuotanto
2015
564-90-214-2
Lakea Oy
Arkkitehtitoimisto Juhani Romppainen Oy
Hartela-Forum Oy
-
1 452 asm2
40 kpl
2 330 kem2
2 330 brm2
Käyttäjäryhmä Huoneistotyyppi kpl
Vanhukset 1 huone, ryhmäasunto 40
Kiinteistö Oy Oulun Tuiskutie
5 463 983 €
5 522 655 €
Urakkakilpailu
Korkotuki (Vuokra Asunto)
Vuokra

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.

Ara logo nega 0da8ee44d128d16843950ade81b40527aaa2db792be7aabb9e2e52441f7779cf

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi