Justeerikuja 4

Justeerikuja 4 sijaitsee Kuopion Neulamäen asuinalueella. 

Justeerikuja 4
-
34353/420/14
Perusparantaminen
2015
-
Niiralan Kulma Oy
-
Rakennuskartio Oy
-
4 444 asm2
- kpl
- kem2
- brm2
Käyttäjäryhmä Huoneistotyyppi kpl
- 3 huonetta 28
- 2 huonetta 26
- 1 huone 27
Niiralan Kulma Oy
5 755 535 €
7 093 050 €
Urakkakilpailu
Korkotuki (Vuokra Asunto)
Vuokra

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.

Ara logo nega 0da8ee44d128d16843950ade81b40527aaa2db792be7aabb9e2e52441f7779cf

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi