Katinalan hoivakoti

60-paikkainen tehostetun palveluasumisen kohde.

Katinalan hoivakoti
Vanhainkodintie 5
33581/321/13
Uudistuotanto
-
82-407-13-45
ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy
ARA-asuntojen tuotanto ARTTU Oy
-
Lemminkäinen Talo Oy
Kiinteistö Oy Artun Hoiva-asunnot
6 615 524 €
6 751 676 €
Urakkakilpailu
Korkotuki (Vuokra Asunto)
Vuokra
Kerrostalo
2 096 asm2
60 kpl
- kem2
- brm2
Käyttäjäryhmä Huoneistotyyppi kpl
- 1 huone, ryhmäasunto 60
- as.suor.liit. 0

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi