Palvelun saavutettavuus

Tästä palvelusta vastaa Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA). ARA pyrkii takaamaan verkkopalvelujensa saavutettavuuden niin kuin laissa digitaalisten palvelujen tarjoamisesta edellytetään. Haluamme tarjota digitaalisia palveluja, joita mahdollisimmat monet pystyvät käyttämään.

Tämä saavutettavuusseloste koskee palvelua www.ara-hankepankki.fi. Seloste on julkaistu 16.9.2020.

Teemme työtä saavutettavuuden parantamiseksi

ARA on itse arvioinut palvelun saavutettavuuden. Korjaamme palvelun saavutettavuudessa havaitsemamme puutteet käytettävissä olevin resurssein niin pian kuin mahdollista. Otamme saavutettavuuden huomioon myös palvelua kehittäessämme.

Kuinka saavutettava palvelu on?

Tämä palvelu täyttää osittain lain edellyttämät saavutettavuusvaatimukset. Palvelun puutteet kuvataan tarkemmin seuraavassa kappaleessa.

Sisältö tai toiminnot, jotka eivät ole vielä saavutettavia:

 • Sisällön eri osioissa siirtyminen avustavan teknologian avulla voi olla hankalaa tai mahdotonta. Sisällön otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 2.4.1 Ohita lohkot)

 • Kaikilla painikkeilla ja lomakekentillä ei ole niihin ohjelmallisesti yhdistettyä kuvausta (nimilappua). (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet)

 • Sivuston kuvilla ei ole niiden sisältöä kuvaavia vaihtoehtoisia tekstejä. (WCAG 1.1.1 Ei-tekstuaalinen sisältö)

 • Kuvien selaustoimintoa, joka on hankkeista tarkemmin kertovilla sivuilla, ei voi käyttää näppäimistöllä. (WCAG 2.1.1 Näppäimistö)

 • Kaikki sivujen elementit eivät erotu tarpeeksi selkeästi taustastaan. Navigaatiossa, sivujen otsikoissa ja teksteissä sekä joissakin linkeissä käytetyt värit voivat olla vaikeasti hahmotettavia. (WCAG 1.4.11 Ei-tekstimuotoisen sisällön kontrasti, 1.4.3 Kontrasti (minimi))

 • Jotkin linkkitekstit ovat epätäsmällisiä. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

 • Hakutoiminnossa toisilleen vaihtoehtoisia valintaruutuja ei ole ryhmitetty ohjelmallisesti yhteenkuuluviksi. (WCAG 1.3.1 Informaatio ja suhteet, 3.3.2 Nimilaput ja ohjeet)

 • Painikkeilla, joissa ei ole näkyvää tekstiä, ei ole vaihtoehtoista kuvausta. (WCAG 2.4.4 Linkin tarkoitus (kontekstissa))

 • Hakutulosten automaattisesta suodatuksesta ei kerrota käyttäjälle. (WCAG 3.2.2 Syöte)

  Hakutulokset päivittyvät automaattisesti heti, kun hakutoiminnoissa tehdään valintoja. Kun hakutulosten suodatukseen käytettävää pudotusvalikkoa käyttää näppäimistöllä, suodattuvat tulokset automaattisesti jo silloin, kun käyttäjä selaa vaihtoehtoja.

 • Osassa mobiililaitteista tekstin kokoa ei voida muuttaa 200 %:iin ilman joidenkin sisältöjen ja toiminnallisuuksien menettämistä. Ongelma koskee tiettyjä selaimia mobiililaiteissa, joissa on Android-käyttöjärjestelmä. (WCAG 1.4.4 Tekstin koon muuttaminen)

 • Sivustolle ei ole määritelty kieltä. (WCAG 3.1.1 Sivun kieli)

 • Sivuston merkkauskielessä on joitakin virheitä, jotka voivat vaikuttaa palvelun käytettävyyteen avustavan teknologian avulla. (WCAG 4.1.1 Jäsentäminen)

Yllä listattujen lisäksi palvelun hakutoimintoa ei pysty käyttämään mobiililaitteissa, joissa on Android-käyttöjärjestelmä ja näytön koko on pieni.

Hankesivuilta ladattavat pdf-tiedostot (hankekortit) eivät ole täysin saavutettavia. Niiden sisältö on kuitenkin täysin sama kuin verkkosivulla hankkeesta esitetty sisältö.

Huomasitko puutteen digipalvelumme saavutettavuudessa?

Jos huomasit saavutettavuuspuutteen, jota ei tällä sivulla ole kuvattu, kerrothan sen meille. Ota yhteyttä lähettämällä sähköpostia osoitteeseen: viestinta.ara (at) ara.fi

Vastaamme viestiisi niin pian kuin mahdollista. Huomaathan, että vastauksessamme voi kuitenkin kulua jopa 14 päivää.

Saavutettavuuden valvonta

Etelä-Suomen aluehallintovirasto valvoo lain edellyttämien saavutettavuusvaatimusten toteutumista. Jos huomaat sivustolla saavutettavuusongelmia, anna ensin palautetta meille eli sivuston ylläpitäjälle.

Jos et ole tyytyväinen meiltä saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon kuluessa, voit tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivulla kerrotaan tarkasti, miten ilmoituksen voi tehdä ja miten asia käsitellään. Siirry oikeutesi kertovalle Etelä-Suomen AVIn sivulle

Valvontaviranomaisen yhteystiedot

Etelä-Suomen aluehallintovirasto
Saavutettavuuden valvonnan yksikkö
Verkkosivut: www.saavutettavuusvaatimukset.fi
Sähköposti: saavutettavuus(at)avi.fi
Puhelinnumero (vaihde): 0295 016 000

ARAHankepankki

Hankepankki on Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) palvelu, jossa voit tutustua valtion tukea saaneisiin rakennus- ja kehittämishankkeisiin sekä niiden toteutukseen ja taustatahoihin.

Palvelun tiedot saadaan ARAn tietojärjestelmistä sekä hankkeiden toteuttajilta.


Saavutettavuus
Ara logo nega

ARA on valtion asuntopolitiikkaa toimeenpaneva virasto, joka myöntää asumiseen ja rakentamiseen liittyviä avustuksia, tukia ja takauksia sekä ohjaa ja valvoo ARA-asuntokannan käyttöä. ARA on myös mukana asumisen kehittämiseen ja asuntomarkkinoiden asiantuntijuuteen liittyvissä hankkeissa ja tuottaa alan tietopalvelua.

www.ara.fi